top of page

Privacy statement & Cookiebeleid

Act With Care hecht veel belang aan uw privacy en aan de bescherming van de persoonsgegevens, waarover we beschikken.

 

In deze privacyverklaring wenst Act With Care duidelijk te informeren welke gegevens het bedrijf verzamelt en hoe het bedrijf omgaat met uw persoonsgegevens. Act With Care wenst uw privacy te waarborgen en gaat daarom voorzichtig om met uw persoonsgegevens.

 

Act With Care houdt zich in aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming ook gekend als GDPR.

 

Concreet betekent dit:
 

 • We verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;

 • De verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens die we minimaal nodig achten voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

 • Voor het uitvoeren van de dienstverlening vormt de contractuele overeenkomst de basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Bij direct marketing vragen we om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

 • We nemen passende technische en organisatorische maatregelen om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen;

 • We geven geen persoonsgegevens door aan derden, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

 • U heeft rechten. Zo heeft u recht op inzage, verbetering, bezwaar of verwijderd te worden. Hiervoor kan u ons contacteren op gdpr@actwithcare.be.
   

Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring vragen heeft, dan kan u hiervoor terecht bij:

 

Act With Care BV

Oostdorp 67

8573 Tiegem

gdpr@actwithcare.be

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

 

Uw persoonsgegevens worden door Act With Care verwerkt voor de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 

Geïnteresseerde en prospecten
 

 • Het versturen van nieuwsbrieven, informatie en uitnodigingen, mits uw toestemming


Voor de bovenstaande doeleinden kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 

 • Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail

 

Klanten
 

 • In het kader van onze dienstverlening


Voor de bovenstaande doeleinden kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen of verwerken:

 

 • Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail

 • Elektronische identificatiegegevens zoals GSM en IMEI nummer in het kader van alarmering- en lokalisatie dienstverlening

 • Lokalisatie gegevens zoals GPS data  in het kader van alarmering- en lokalisatie dienstverlening

 

 

Werknemers
 

 • In het kader van ons personeelsbeheer en de loonadministratie


Voor de bovenstaande doeleinden verwerken we volgende persoonsgegevens:

 

 • Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail

 • Samenstelling van het gezin, beroep en betrekking

 

Gezien de specifieke aard van deze persoonsgegevens, wordt deze verwerking meer uitgebreid geregeld in een Policy "Gegevensbescherming voor werknemers".

 

Bezoekers van onze website

 

 • Gegevens over een browser- of gebruikssessie (IP-adres, geografische locatie en/of unieke apparaat identificatie) en alle andere persoonsgegevens die door bezoekers zijn verstrekt terwijl ze gebruik maakten van onze website(s).

 • Cookies. Meer informatie op onze pagina over ons cookiebeleid.

 • Online formulieren voor informatie, afspraken en contact. Deze informatie wordt verwijderd na 6 maanden.

 

Kandidaat-medewerkers

 

 • De sollicitatiegegevens van kandidaat-medewerkers worden niet langer dan 4 weken na het invullen van de vacature bijgehouden, tenzij u ons de toestemming geeft deze langer te bewaren.

 

De verzamelde gegevens gebruiken we alleen voor de doeleinden, waarvoor we de gegevens hebben verzocht.

 

Doorgifte van uw gegevens aan derden

 

De persoonsgegevens, die u aan ons geeft, kunnen wij ook aan derde partijen verstrekken, indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de vermelde doeleinden.

 

Zo maakt Act With Care gebruikt van de diensten van derden voor:
 

 • De hosting van onze websites en bezoekersstatistieken. Dit houdt in dat de data van onze websites opgeslagen zijn bij een derde.

 • Alarmering- en lokalisatie dienstverlening. Dit houdt in dat elektronische identificatiegegevens en lokalisatie gegevens opgeslagen zijn bij een derde en opvraagbaar zijn door derde partijen aan wie toegang is verleend in het kader van de overeenkomst en dienstverlening.

 

Met deze derde partijen sluiten we een “verwerkersovereenkomst” af waarin we de nodige afspraken vastleggen om de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen.

 

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

 

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU, behalve wat betreft de hosting van de website(s) en bezoekersstatistieken. Deze partijen zijn gecertificeerd onder het EU-US Privacy Shield Framework en het Swiss-US privacy Shield.
 

Minderjarigen

 

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger

dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of

wettelijke vertegenwoordiger.

 

Bewaartermijn
 

Act With Care bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel, waarvoor u deze heeft verstrekt of zoals wettelijk bepaald.

 

Beveiliging van de persoonsgegevens

 

Act With Care neemt passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen.

 

Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 

 • Act With Care hanteert een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al zijn informaticasystemen;

 • Act With Care bewaart persoonsgegevens op offline dragers zoals papier in een beveiligde omgeving met beperkte toegang;

 • Act With Care maakt back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij problemen.

 • De medewerkers van Act With Care zijn op de hoogte van het belang van de bescherming van persoonsgegevens en besteden er de nodige aandacht aan.

 • Act With Care test en evalueert regelmatig de genomen beschermingsmaatregelen.

 

Uw rechten omtrent uw persoonsgegevens

 

U heeft recht op inzage en recht op verbetering of verwijdering van de persoonsgegevens, die Act With Care van u ontvangen heeft.

 

Contact opnemen kan via:

 

Act With Care BV

Oostdorp 67

8573 Tiegem

gdpr@actwithcare.be

 

Om misbruik te voorkomen, kunnen we u verzoeken om een kopie van uw identiteitskaart mee te sturen. Uw pasfoto op de identiteitskaart kan u onzichtbaar maken. Deze kopie dient enkel om zeker te zijn, dat u wel degelijk de aanvrager bent van een verbetering of verwijdering van uw persoonsgegevens.

 

Klachten

 

Heeft u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens door Act With Care, dan verzoeken wij u direct contact met ons op te nemen via gdpr@actwithcare.be.

 

U heeft ook altijd het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming. In België is dit de Privacy Commissie: https://www.privacycommission.be/nl

 

Act With Care heeft deze privacy statement opgesteld op 15/12/2018.

Cookiebeleid

De website www.actwithcare.be  maakt gebruik van zogenaamde "cookies". Dit zijn kleine informatiebestanden die
automatisch bewaard worden op de harde schijf van uw computer. De informatie wordt bij elk bezoek

teruggestuurd naar de beheerder van de website en laat toe de toegang tot de site te vergemakkelijken en sneller en efficiënter te laten verlopen. De meeste internetbrowsers geven u de mogelijkheid cookies van uw harde schijf te verwijderen of cookies af te wijzen vooraleer deze geïnstalleerd wordt. Voor meer informatie hieromtrent, vragen wij u de instructies van uw internetbrowser te consulteren.

 

Welke cookies plaatsen we?

 

 1. Sessie cookie: Deze website maakt gebruik van het contentmanagementsysteem WIX. Met behulp van een sessie cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website u met dit bezoek heeft bekeken. Een cookie laat toe een taalkeuze te onthouden. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit.
   

 2. Google Analytics: Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

  De instellingen van Google Analytics voor www.actwithcare.be werden aldus ingesteld, dat uw IP adres onherkenbaar wordt gemaakt (anonimiseren).

  Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. De instellingen van Google Analytics voor www.actwithcare.be werden aldus ingesteld, dat Google deze geanominiseerde informatie niet mag delen met derden.

  Google mag echter deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht. Op https://ww.google.com/intl/nl/policies/privacy/#application  leest u dat Google zich houdt EU-US Privacy Shield-principe, dat garanties inhoudt voor de bescherming van persoonsgegevens.

   

 3. Persistent of “blijvende cookies”: Een blijvende cookie blijft voor een veel langere periode op uw toestel of tot wanneer u het handmatig verwijdert (hoe lang de cookie op uw toestel blijft, is afhankelijk van de looptijd of de "levensduur" van de specifieke cookie)

   


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U kunt de cookies uitschakelen in de mate en zoals hierna beschreven. Het verwijderen en/of weigeren van cookies en andere bestanden en technologieën kan tot gevolg hebben dat u de website niet meer optimaal kan gebruiken.


Cookies uitschakelen
 

 • Google Chrome: over het verwijderen van bestaande cookies en weigeren van nieuwe cookies. Klik hier

 • Internet Explorer: over het verwijderen van bestaande cookies en weigeren van nieuwe cookies. Klik hier

 • Firefox/Mozilla: over het weigeren van nieuwe cookies. Klik hier

 • Firefox/Mozilla: over het verwijderen van bestaande cookies. Klik hier

 • Safari: over het verwijderen van bestaande cookies en weigeren van nieuwe cookies. Klik hier

 • Opera: over het verwijderen van bestaande cookies en weigeren van nieuwe cookies. Klik hier

bottom of page