top of page

De mobile alarmtoestellen gekoppeld aan het Act With Care platform voldoen aan volgende verplichte regelgeving:

RICHTLIJN 2014/53/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

van 16 april 2014 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake het op de markt aanbieden van radioapparatuur.

Klik hier voor het rapport: 

bottom of page